Meme Onarımı

Başta meme kanseri olmak üzere bazı hastalıklar mastektomi ile memenin çıkarılmasını gerektirebilir.

Böyle durumlarda memenin eski ve estetik bir görünüme kavuşturulması için bir yeniden yapılandırma işlemi olan meme onarımına (meme rekonstrüksiyonu) başvurulur. 

Meme rekonstrüksiyonu, meme kanseri sonrası veya doğuştan meme anomalileri gibi durumlar nedeniyle bir veya her iki memenin yeniden oluşturulması işlemidir.

Bu cerrahi müdahale, meme dokusunun veya tüm memenin çıkarıldığı mastektomi sonrasında yapılabileceği gibi, meme şeklinin veya boyutunun doğal olmayan olduğu durumlarda da uygulanabilir.

Meme onarımı operasyonlarında kullanılan birkaç farklı teknik bulunur. Kullanılacak olan tekniğe hastaların metabolik durumlarına, kanser evresine ve fizyolojik durumlarına göre karar verilir.

Meme rekonstrüksiyonu, hastaların fiziksel ve duygusal iyileşme sürecini destekleyebilir. Meme kaybı, hastalar üzerinde ciddi psikolojik etkilere yol açabilir ve rekonstrüksiyon, bu süreçte önemli bir rol oynar.

Meme Rekonstrüksiyonu Nedir?

Meme kanseri sebebiyle memesi alınmış olan kadınlarda yeniden yapılandırma ve meme onarımı işlemi cerrahi olarak gerçekleştirilir. Böylelikle bir yandan memenin kaybedilmesi ile ortaya çıkan estetik sorunlar, bir yandan da bu sürecin getirmiş olduğu psikolojik sorunlar aşılabilir. Eğer hastanın genel sağlık durumunda herhangi bir sorun yoksa, meme onarımı mastektomi ameliyatının hemen ardından yapılabilir. Böylelikle kadınların psikolojik sorunlar yaşamadan yeni hayatlarına başlamaları sağlanmış olur. Gelişen modern sağlık teknolojileri sayesinde meme onarımı sonrası son derece doğal bir görüntü oluşur.

meme rekonstrüksiyonu

Meme Onarımı Ameliyatını Kimler Yaptırabilir?

Mastektomi ameliyatı ile memesi alınmış olan tüm hastalar meme onarımı ameliyatı için uygundur. Hatta bazı hastaların meme onarımı işlemleri, mastektomi operasyonu ile aynı anda yapılabilir. Fakat genel sağlık durumu uygun olmayan ya da bazı özel durumları bulunan hastaların meme onarımı için beklemeleri de önerilebilir. Bu özel durumlar arasında; özellikle hastanın kendi dokusu yani flep transferi aracılığıyla meme onarımı yapılacaksa sigara kullanımı, obezite ve yüksek tansiyon gösterilebilir.

Meme Onarımı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme onarımı operasyonlarında kullanılan birkaç farklı teknik bulunur. Kullanılacak olan tekniğe hastaların metabolik durumlarına, kanser evresine ve fizyolojik durumlarına göre karar verilir. Onarım işlemi protez ile gerçekleştirilebileceği gibi, hastanın kendi dokuları yani otojen dokular ile de gerçekleştirilebilir. Söz konusu operasyonların detayları ise şu şekildedir:

Protez İle Meme Onarımı

Meme onarımı sırasında protezler jel formülü olarak ya da serum fizyolojik olarak uygulanabilir. Diğer yöntemler ile karşılaştırıldığında daha kolay ve daha kısa süren bir işlemdir. Protez uygulamalarında nadir olarak enfeksiyon gelişmesi ya da protezin sönmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Hatta bazı durumlarda memenin doğal görünümden uzaklaşmasına neden olan protez çevresi doku sertleşmesi gibi durumlar meydana gelebilir. Uygulama sırasında yuvarlak protez ya da anatomik (damla) protezler kullanılabilir.

Meme onarımında kullanılan protezlerin ömrü ortalama olarak 15 ila 20 yıldır. Yani bu süre tamamlandığında protezlerin yenilenmesi gerekebilir. Elbette pek çok faktöre bağlı olarak bu sürenin uzaması ya da kısalması da mümkündür. Örneğin meme deformiteleri, aşırı kilo alma ya da verme gibi durumlar protezlerin ömrüne etki eder. Meme protezlerinin patlaması mümkün değildir, ancak kesici ya da delici aletlerin sert darbeleri protezlerin zarar görmesine neden olur.

Hastanın Kendi Dokusuyla Meme Onarımı

Hastanın kendi dokusu kullanılarak yapılan meme onarımı ameliyatı daha kompleks bir süreci barındırır. Bu yüzden operasyonu gerçekleştirecek olan cerrahların bu alanda deneyimli olmaları büyük önem taşır. Hastaların kendisinden alınan doku otojen doku olarak adlandırılır. Bu operasyon genellikle mastektominin üzerinden biraz zaman geçtikten sonra yapılır. Otojen doku ile meme onarımı daha önce hiç meme onarımı yaptırmamış ya da kemoterapi ve radyoterapi sonrası meme onarım ameliyatı başarısız olmuş hastalara uygulanır.

Bu operasyona başvurulmasının en temel nedeni, radyoterapi alan bölgelerde protezlerin sonuç vermemesidir. Bu yüzden çok daha estetik ve doğal bir görünüm yaratmak için meme onarımında hastanın karnından, sırtından, kalçasından ya da bacaklarından alınan dokular kullanılır. Eğer hastalar daha önce protez yaptırmış ve sonuç başarısız olmuşsa, bir kez daha protez yaptırılması önerilmez ve hastaların kendi dokusuyla meme onarımı yapılır.

Ameliyat Sonrası ve Oluşabilecek Riskler

Meme onarımı ameliyatı sonrası hastaların bir miktar ağrı hissetmesi normal kabul edilir fakat bu ağrıların tamamı basit ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilir.

Hastalar operasyondan sonraki 2 ila 5. gün arasında taburcu edilebilir. Ayrıca hastanede yatıldığı süre boyunca dren takılacak bölgedeki sıvı ve kan birikimi dışarı atılarak enfeksiyon riski önlenmiş olur.

Drenlerin çıkarılması bazen 2 haftaya kadar sürebilecekken, dikişler ise 7 ila 10 gün sonunda alınabilir. Hastaların günlük yaşamlarına dönmesi genellikle 4 ila 6 hafta sürer.

Anestezi ile ilgili sorunlar, kanama ya da ödem gibi problemler her cerrahi girişimden sonra olduğu gibi meme onarımı ameliyatları için de geçerlidir. Bunlar ciddi problem yaratmayacak risklerdir. Sigara içen kişilerde ameliyat izlerinin geçmesi normalden daha uzun zaman alabilir, sigara içmeyen kişilerde ameliyat izleri hızlı bir şekilde belirsizleşecektir.

Eğer onarım sonrası kanser tekrar ediyorsa, bu durumun meme onarımı operasyonu ile bir ilgisi yoktur. Aynı zamanda protezler ya da meme onarımında kullanılan yöntemler yeniden bir kemoterapi ya da radyoterapi alınmasına engel değildir.

Meme onarımı operasyonlarında başarı yakalanması ve ikinci bir operasyon gerekmemesi için uzman ve deneyimli bir cerrah seçimi büyük önem taşır.

Ayrıca memenin operasyondan sonraki görünümüne, operasyon öncesinde hasta ve cerrah birlikte karar vermeli, imkan dahilinde olduğu sürece dijital bir prova gerçekleştirilmelidir.

Meme Rekonstrüksiyonu Maliyetleri:

Meme rekonstrüksiyonu maliyetleri, kullanılan yönteme, cerrahın deneyimine, hastanenin konumuna ve sigorta kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterir. Sigorta genellikle meme rekonstrüksiyonu için bazı maliyetleri karşılar, ancak hastanın kendi katkısı da olabilir.

Meme rekonstrüksiyonu, meme kanseri sonrası kadınların yaşam kalitesini artıran önemli bir cerrahi seçenektir. Her hasta için uygun tedavi planının belirlenmesi ve tedavi sürecinde hastanın psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir

meme asimetrisi tedavisi

Meme Asimetrisi Nasıl Tedavi Edilir?

👉 Birbirinden farklı memeler “asimetrik meme” olarak tanımlanır. Meme asimetrisinin tedavisi cerrahidir. Memede asimetrik bozukluğu gidermek ve ideal meme formunu elde etmek için bazen meme büyütme, bazen protezle meme dikleştirme, bazen de yağ enjeksiyonu kullanılabilir.⁣

Hacim eksikliği olan meme asimetrilerinde meme protezi kullanılabilir. ⁣

Meme Rekonstrüksiyonu (Onarımı) İçin Kimler Uygundur?

Meme rekonstrüksiyonu veya onarımı için genellikle şu durumlarda olan bireyler aday olabilir:

 1. Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası: Meme kanseri nedeniyle mastektomi (memenin tamamen veya kısmen çıkarılması) yapılmış kadınlar, meme rekonstrüksiyonu için aday olabilirler.
 2. Meme Anomalileri: Doğuştan gelen meme anomalileri veya travma sonucu oluşan ciddi meme deformiteleri olan bireyler, meme rekonstrüksiyonu düşünebilirler.
 3. Estetik Gerekçeler: Estetik amaçlı olarak, meme boyutu veya şeklindeki asimetriyi düzeltmek isteyen kişiler de meme rekonstrüksiyonu için aday olabilirler.
 4. Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası: Meme koruyucu cerrahi sonrasında estetik sonuçların iyileştirilmesi veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla da meme rekonstrüksiyonu yapılabilir.

Her durumda, bireyin genel sağlık durumu, meme dokusunun durumu ve cerrahi sonrası beklentileri göz önünde bulundurularak uzman bir plastik cerrah veya onkoloji cerrahı tarafından değerlendirme yapılması önemlidir. Bu değerlendirme sonucunda uygun tedavi planı belirlenir ve kişiye özgü bir rekonstrüksiyon yaklaşımı oluşturulur.

Meme Rekonstrüksiyonunda Riskler Nelerdir?

Meme rekonstrüksiyonu gibi cerrahi müdahalelerde bazı potansiyel riskler bulunabilir. Bu riskler şunları içerebilir:

 • Enfeksiyon: Her cerrahi işlemde olduğu gibi, meme rekonstrüksiyonu da enfeksiyon riskini taşır. Bu risk cerrahi sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir.
 • Kanama ve Hematom: Operasyon sırasında veya sonrasında kanama olabilir. Birikmiş kan (hematom) da nadiren görülebilir ve cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • Doku Kaybı veya Yetersiz İyileşme: Meme dokusunda doku kaybı veya yetersiz iyileşme olabilir. Bu durumlar genellikle cerrahi tekniklerin seçimi ve kişisel faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 • Implant İlişkili Sorunlar: Meme implantları kullanıldığında, implantın kayması, doku ile uyumsuzluk veya implantın dışarı doğru yer değiştirmesi gibi komplikasyonlar görülebilir.
 • Anesteziye Bağlı Riskler: Genel anestezi veya sedasyon sırasında oluşabilecek komplikasyonlar da dikkate alınmalıdır.
 • Estetik Sonuçların Memnuniyetsizliği: Her ne kadar uzman cerrahlar estetik sonuçları maksimize etmeye çalışsa da, hastanın beklentileri ile sonuçlar arasında bazı farklılıklar olabilir.
 • Duyu Kaybı veya Duyusal Değişiklikler: Cerrahi işlemler sonrası meme bölgesinde geçici veya kalıcı duyu kaybı veya duyusal değişiklikler görülebilir.

Bu risklerin önlenmesi veya azaltılması için cerrahi öncesi detaylı bir değerlendirme yapılmalı, cerrahın önerileri doğrultusunda hareket edilmeli ve cerrahi sonrası önerilen bakım talimatlarına uyulmalıdır. Herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, bu konuları doktorunuzla detaylı bir şekilde tartışmanız önemlidir.

Meme Dokusunun Oluşturulması

Meme dokusunun yeniden oluşturulması, meme onarımı cerrahisinde önemli bir adımdır ve amacı, meme kanseri sonrası veya diğer nedenlerle kaybedilen meme dokusunun yeniden yapılandırılmasıdır. Bu süreç genellikle cerrahi prosedürler ve bazen doku genişletici implantlar veya kendi dokunuzun kullanımıyla gerçekleştirilir.

Meme dokusunun oluşturulması, cerrahi bir planlama ve hassas teknikler gerektirir. İlk olarak, cerrah, hastanın anatomisini değerlendirir ve hangi rekonstrüktif yöntemin en uygun olduğuna karar verir. Bu süreçte, hastanın meme boyutu, şekli, cilt kalitesi ve sağlığı gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Cerrahi sırasında, meme dokusunun oluşturulması genellikle iki ana yöntemle gerçekleştirilir:

Birincisi, doku genişletici implantlar kullanılarak yapılır. Bu yöntemde, meme cildi genişletici implant ile yavaşça genişletilir ve ardından ikinci bir operasyonla bu implant yerine bir kalıcı protez veya kendi vücut dokunuzdan alınan doku transfer edilir.

İkinci yöntem ise, kendi vücut dokunuzun (flap cerrahisi) kullanılmasıdır. Bu yöntemde, genellikle karın, sırt veya kalçadan alınan doku ve cilt, meme bölgesine transfer edilir ve meme dokusunun doğal hissiyatını ve görünümünü geri kazandırır.

Meme dokusunun oluşturulması işlemi sonrasında, iyileşme süreci başlar ve hastanın cerrahi sonrası yönergeleri takip etmesi önemlidir. Bu süreçte cerrah ve ekibinin sağladığı destek ve düzenli takipler, hasta memnuniyeti ve estetik sonuçların optimal düzeyde olmasını sağlar.

Protezlerle Meme Onarımı

Protezlerle meme onarımı, meme kanseri sonrası veya diğer nedenlerle kaybedilen meme dokusunun yeniden oluşturulması için kullanılan bir rekonstrüktif cerrahi yöntemdir. Bu yöntem, hastaların meme estetiğini ve şeklini yeniden kazanmalarına yardımcı olurken, genellikle daha az invaziv bir yaklaşım sunar.

Protezlerle meme onarımı süreci genellikle iki aşamada gerçekleştirilir. İlk aşamada, cerrah, meme bölgesini genişletmek için doku genişletici implantları kullanabilir. Bu implantlar, meme cildini zamanla yavaşça genişletir ve hazırlar. İkinci aşamada ise, genişletici implant çıkarılır ve kalıcı meme protezi yerleştirilir. Protezler, hastanın tercihleri ve cerrahi duruma göre çeşitli boyutlarda ve şekillerde seçilebilir.

Protezlerle meme onarımı, cerrahi süreç ve iyileşme süreci genellikle daha kısa olabilir. Ancak, protez kullanımı bazı durumlarda meme dokusunun doğal hissiyatını ve görünümünü tam olarak sağlamayabilir. Bu nedenle, cerrahın hastanın özelliklerine ve beklentilerine göre uygun tedavi planını belirlemesi önemlidir.

Sonuç olarak, protezlerle meme onarımı, uygun adaylar için etkili ve güvenli bir seçenek olabilir. Hastaların ameliyat öncesi detaylı bir değerlendirme ve cerrahi sonrası düzenli takip ile desteklenmeleri, memnuniyet düzeylerini artırabilir ve estetik sonuçların optimal olmasını sağlayabilir.

Meme Onarımı Tedavisi İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Meme onarımı, meme kanseri cerrahisi sonrasında veya travma gibi durumlar sonucunda kaybedilen meme dokusunun yeniden yapılandırılması işlemidir.

Meme kanseri cerrahisi geçiren kadınlar veya doğuştan meme anomalileri olan kişiler meme onarımı için aday olabilir.

Meme kanseri cerrahisi sonrasında meme kaybı yaşayan veya meme dokusunda anormal değişiklikler olan bireylerde meme onarımı gerekli olabilir.

Meme onarımı, doku genişletici implantlar, doku transferi (flap cerrahisi), veya meme protezleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Meme kanseri cerrahisi sonrasında meme onarımı genellikle ilk cerrahi sonrası birkaç ay içinde veya tedavi planına göre belirlenen bir zaman diliminde yapılabilir.

Meme onarımı sonrası iyileşme süreci bireyden bireye değişebilir ancak genellikle iyileşme süreci birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürer.

Meme onarımı işlemi cerrahi bir müdahale olduğundan dolayı genel cerrahi riskleri taşır. Enfeksiyon, kanama veya doku kaybı gibi riskler olabilir.

Meme onarımı sonuçları genellikle kalıcıdır ancak yaşlanma, vücut ağırlığı değişiklikleri veya diğer faktörler zamanla meme estetiğini etkileyebilir.

5 Comments to “ Meme Onarımı (Rekonstrüksiyonu) Ameliyatı”

 1. Leyla says :Yanıtla

  Hamilelik öncesi meme onarımı işlemi yapılırsa sıkıntı olur mu hocam

 2. Leyla says :Yanıtla

  Hamilelik öncesi meme onarımı işlemi yapılırsa ne gibi sıkıntı olur hocam, zararı var mıdır

 3. Leyla says :Yanıtla

  Hamilelik sonrası meme onarımı işlemi yapılırsa ne gibi sıkıntı olur hocam, zararı var mıdır

 4. Leyla says :Yanıtla

  Fiyat teklifi alabilir miyim?

 5. Leyla says :Yanıtla

  Fiyat teklifi alabilir miyim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP